Mệnh Lệnh Hoàng Cung - Trung Ruồi Parody

Danh mục : Hài Trung Ruồi

Lượt xem : 6.534
Quảng cáo: Tủ bếp gỗ sồi nga giá rẻ tại Hà Nội, Dịch vụ Cỏ nhân tạo giá rẻ tại Hà Nội, nhôm xingfa nhập khẩu

MV Parody : Mệnh Lệnh Hoàng Cung

Đạo diễn : Trung Ruồi - Đức Chiến

Diễn viên : Trung Ruồi , Thái Sơn...

Sau sáu rưỡi | Trung Ruồi

Sau sáu rưỡi | Trung Ruồi

11.455 lượt xem

Ông Trùm Hói | Trung Ruồi

Ông Trùm Hói | Trung Ruồi

10.658 lượt xem

A Lử Lên Tỉnh - Tập 9

A Lử Lên Tỉnh - Tập 9

16.460 lượt xem

A Lử Lên Tỉnh - Tập 7

A Lử Lên Tỉnh - Tập 7

14.525 lượt xem

A Lử Lên Tỉnh - Tập 6

A Lử Lên Tỉnh - Tập 6

14.003 lượt xem

A Lử Lên Tỉnh - Tập 5

A Lử Lên Tỉnh - Tập 5

15.225 lượt xem