Hài Tỏ tình qua điện thoại - Xuân Bắc, Tự Long

Danh mục : Hài Xuân Bắc - Tự Long

Lượt xem : 53.561
Quảng cáo: Tủ bếp gỗ sồi nga giá rẻ tại Hà Nội, Dịch vụ Cỏ nhân tạo giá rẻ tại Hà Nội, nhôm xingfa nhập khẩu

Tiểu phẩm : hài Tỏ tình qua điện thoại

Diễn viên : Xuân Bắc, Tự Long

Gala Cười, Tiểu phẩm hài "Tỏ tình qua điện thoại" Xuân Bắc, Tự Long

Bắt nạt - Gala Cười

Bắt nạt - Gala Cười

28.366 lượt xem