Giờ vàng phải có pháo hoa - Quang Thắng , Tự Long

Danh mục : Hài Quang Thắng

Lượt xem : 134.702
Quảng cáo: Tủ bếp gỗ sồi nga giá rẻ tại Hà Nội, Dịch vụ Cỏ nhân tạo giá rẻ tại Hà Nội, nhôm xingfa nhập khẩu

Tiểu phẩm hài : Giờ vàng phải có pháo hoa.

Diễn viên : Tự Long - Quang Thắng.

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32.