A Lử Lên Tỉnh - Tập 3 - Ô sin và thằng ăn trộm

Danh mục : Hài Trung Ruồi

Lượt xem : 17.647
Quảng cáo: Tủ bếp gỗ sồi nga giá rẻ tại Hà Nội, Dịch vụ Cỏ nhân tạo giá rẻ tại Hà Nội, nhôm xingfa nhập khẩu

A Lử lên tỉnh - tập 3

Diễn viên : Trung Ruồi - Minh Tít - Thương Cin - Thái Dương..

Lên tỉnh rồi A Lử cũng phải đi tìm cho mình một công việc, và anh chọn khởi nghiệp bằng nghề ô sin...và câu chuyện tập 3 bắt đầu....

Ông Trùm Hói | Trung Ruồi

Ông Trùm Hói | Trung Ruồi

9.545 lượt xem

A Lử Lên Tỉnh - Tập 9

A Lử Lên Tỉnh - Tập 9

15.095 lượt xem

A Lử Lên Tỉnh - Tập 7

A Lử Lên Tỉnh - Tập 7

13.416 lượt xem

A Lử Lên Tỉnh - Tập 6

A Lử Lên Tỉnh - Tập 6

12.931 lượt xem

Tắt Quảng Cáo [X]
sua cua cuon ha noi